Pablo Koor

AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Privacyverklaring van het koor PABLO

Ten behoeve en onder beheer van Secretariaat PABLO koor, p/a Meidoorn 21, 7482WJ  Haaksbergen en bereikbaar via E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Welke gegevens?

De opgeslagen gegevens van leden kunnen de volgende zaken betreffen: Naam, adres, woonplaats, vast en/of mobiel telefoonnummer, Email adres,  ingangsdatum lidmaatschap, stemgroep waarbij het lid is ingedeeld en naam en telefoonnummer van persoon die in noodgevallen geïnformeerd moet worden.

 

Waarvoor?

Opgeslagen gegevens worden alleen gebruikt t.b.v. ledenadministratie, en alle overige informatie die noodzakelijk is voor het goed functioneren als koor en het individuele koorlid.

 

Email

Voor communicatie met de koorleden wordt het door het koorlid opgegeven emailadres gebruikt. Indien communicatie met de koorleden plaats vindt via email, zullen deze via BCC verstuurd worden, zodat er geen  lijsten van alle privé e-mailadressen beschikbaar zijn en gaan rouleren.

 

Beeldmateriaal

Foto’s en of video’s gemaakt tijdens optredens of andere activiteiten zullen mogen worden gebruikt voor lering en vermaak en promotionele activiteiten van het koor. Leden van het koor die op deze foto`s en of video`s voorkomen kunnen zich niet beroepen op het portretrecht.

 

Datalek

Elk datalek wordt binnen 72 uur gemeld bij betrokkene en de Autoriteit Persoonsgegevens

De gegevens zullen nooit, zonder uitdrukkelijke toestemming van genoemde personen, worden verstrekt aan derden.

 

Inzagerecht

U hebt te allen tijde het recht, de op u persoonlijk betrekking hebbende gegevens, in te zien, te corrigeren dan wel gegevensoverdracht te eisen.

 

Tenslotte

Alle gegevens zullen, nadat u uw lidmaatschap zelf schriftelijk hebt beëindigd, maximaal binnen 3 maanden uit de administratie van koor Pablo worden verwijderd.

Indien voor bepaald gebruik van deze gegevens, niet vallend onder hierbij gegeven toestemming, goedkeuring wordt gevraagd en verkregen hebt u te allen tijde het recht om deze goedkeuring naderhand in te trekken.

Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Agenda

Geen evenementen

Facebook


Copyright © 2016. All Rights Reserved.